DATABESKYTTELSE

 

Sådan håndteres personlige oplysninger

 

Det fuldstændige materiale omkring håndtering af personoplysninger, herunder samtykkeerklæringen, finder du her: Persondatabehandling (pdf) ligesom et printet eksemplar ligger fremme i klinikken.

Databeskyttelse - kort fortalt:

 • Vi beder om så få personlige oplysninger som overhovedet muligt
   

 • Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med det, din henvendelse vedrører/den behandling der iværksættes
   

 • Alle personlige oplysninger opbevares fysisk i aflåst skab
   

 • Ingen personlige oplysninger opbevares digitalt
   

 • I en eventuel mail-/sms-korrespondance vil aldrig indgå personlige oplysninger fra vores side
   

 • Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til andre, med mindre du skriftligt anmoder os om det
   

 • Som klient har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret
   

 • Du underskriver en samtykkeerklæring i forbindelse med din første behandling efter 25. maj 2018
   

 • Din samtykkeerklæring kan altid tilbagekaldes, hvorefter dine personlige oplysninger bliver slettet eller anonymiseret
   

 • Alle personlige oplysninger slettes på betryggende vis 2 år efter seneste behandling

Hasselvænget 38, 4550 Asnæs

CVR 36290242

Rikke Bech Massage

Tlf. 51 34 69 44

Uddannet ved